Vabilo k oddaji projektnih nalogov

13. 09. 2023

Vse člane LASR Savinjske regije in ostalo zainteresirano javnost vabimo k oddaji projektnih predlogov, ki bodo osnova za oblikovanje celostne Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije.

2023