Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije

NOVICE
Predstavitev
Območje Savinjske regije
31 občin

2.301 km2

258.360 prebivalcev

51 članov RLAS

7 obratov

3 ribiške družine

Vodilni partner:

Razvojna agencija Savinja v sodelovanju s koordinacijsko skupino
(RA Kozjansko, RA Sotla, SIMBIO, Savinja zavod za razvoj podeželja in turizma)
11. 06. 2024
Vabilo na spletno delavnico (1. javni poziv LASR SR

Delavnico bo izvedel vodilni partner LASR Savinjske regije, Razvojna agencija Savinja. Na njej bo predstavljena vsebina 1. javnega poziva za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LASR Savinjske regije v letu 2024.

VEČ...
03. 06. 2024
Objavljen 1. javni poziv za izbor projektov LASR Savinjske regije

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije (LASR SR) dne 03.06.2024 objavlja 1. javni poziv za izbor operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja LASR SR v letu 2024 iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).

VEČ...
22. 09. 2023
Javna obravnava strategije lokalnega razvoja LASR Savinjske regije

Zahvaljujemo se vsem, ki so prispevali k nastajanju Strategije lokalnega razvoja LASR Savinjske regije za programsko obdobje 2021 – 2027.  Osnutek Strategije lokalnega razvoja je v javni obravnavi. Vse zainteresirane vabimo, da strategijo pregledate in podate morebitne predloge.

VEČ...
20. 09. 2023
Predstavitev animacijske delavnice

Predstavitev animacijske delavnice za pomoč pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za LASR Savinjske regije.

VEČ...
15. 09. 2023
Vabilo k pripravi strategije lokalnega razvoja LASR Savinjske regije

Lokalna akcijska skupina za ribištvo Savinjske regije vabi zainteresirano javnost na območju občin Savinjske regije k sodelovanju.

VEČ...
13. 09. 2023
Vabilo k oddaji projektnih nalogov

Vse člane LASR Savinjske regije in ostalo zainteresirano javnost vabimo k oddaji projektnih predlogov, ki bodo osnova za oblikovanje celostne Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije.

VEČ...
20. 07. 2023
Kandidatura v organih LAS za ribištvo Savinjske regije

IZKAZ ZA KANDIDATURO V ORGANIH LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO SAVINJSKE REGIJE ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027 Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027 UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko […]

VEČ...
20. 07. 2023
Izkaz interesa za vodilnega partnerja LAS za ribištvo Savinjske regije

Izkaz interesa za vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine za ribištvo Savinjske regije za programsko obdobje 2021-2027 Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, IZ Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021-2027UL RS, št.74/2023 ustanavljamo Lokalno akcijsko skupino za ribištvo Savinjske regije (LASR Savinjske regije) za programsko obdobje […]

VEČ...
07. 07. 2023
Vabilo za zainteresirano javnost

Vabimo vso zainteresirano javnost na območju 31ih (mestnih) občin Savinjske regije (Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec) k včlanitvi v lokalno […]

VEČ...
2023