Predstavitev animacijske delavnice

20. 09. 2023

Predstavitev animacijske delavnice za pomoč pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za LASR Savinjske regije.

2023